Alle våre glassrekkverk er teknisk godkjent i henhold til norsk standard NS3510:2015.

Det er viktig for oss at du vet dette.

Vi selger først og fremst et sikkerhetsprodukt som tar vare på din sikkerhet!

Sertifiseringer

Flere aktører i byggevarebransjen har inngått et samarbeid med SINTEF hvor hovedfokuset er å sørge for at alle rekkverk som monteres er innenfor de gitte krav til sikkerhet. Vår partner Q-railing er en av disse.

Du kan lese mer om samarbeidet her.